[metaslider id=9]
Арковна ООД с проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Арковна ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура № BG16RFOP002-2.073-21291-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност на проекта: 9.100,00 лв., от които 7.735,00 лв. европейско и 1.365,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 30.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.
Налични висококачествени репродукции(принтове) на Александрина Караджова- Acrista Art ви очакват в ателие Арковна

МАГАЗИН

Работно време

Понеделник - Петък

от 10:00 ч. -  до 19:00 ч.

Събота

от 10:00 ч. - до 17:30 ч.

Неделя

Почивен ден

Адрес: София, ул. Шипка 6

Top